Apua Apua

Jätteiden lajittelu siivouksessa

Miksi jätteiden lajittelu on tärkeää?

Jos tavaralle tai hyödykkeelle ei keksitä uutta käyttötarkoitusta, se on jätettä, joka tulee kierrättää. Oikean jätteiden lajittelun ansioista uusien hyödykkeiden valmistaminen vie vähemmän energiaa. Lisäksi lajittelun vaikutus jätekustannuksiin on merkittävä, sillä lajittelematon jäte on kallista.

Myös siivoojan tehtäviin kuuluu monesti erilaisten jätteiden lajittelu. Siivouksen kannalta yleisimpiä jätelajeja ovat energiajäte, sekajäte, biojäte, paperi, kartonki, pahvi, muovi, metalli, lasi sekä sähkö- ja elektroniikkajäte.

Miten lajitellaan?

Sekajätettä on käytännössä kaikki, jota ei saada kierrätettyä muulla tavalla. Sekajätteen toimittaminen on kallista, siksi jätteet kannattaa lajitella eri keräysastioihin. PVC-muovia sisältävät jätteet menevät sekajätteeseen. Energiajätteeksi kelpaavat lähes kaikki palavat materiaalit. Kotitalouksissa muovitkin lajitellaan usein energiajätteeksi, jos muovi on likaista. Puhdas ja sekalaatuinen muovi on järkevintä lajitella erilliseen muovinkeräykseen, jotta siitä saadaan uusia muovituotteita.

Biojätteeseen kuuluu kaikki eloperäinen ja maatuva jäte. Biojäte kerätään esimerkiksi paperipussiin, sanomalehteen, kartonkipakkaukseen tai muuhun eloperäiseen pakkaukseen.

Keräyspaperiin kuuluu käytännössä kaikki postiluukun kautta kulkeva paperi. Kartonkipakkaukset pitää lajitellaan keräyskartonkeihin, jotta siitä voidaan valmistaa helpommin uusia pakkauksia. Kaikki pahvit kannattaa lajitella ennemmin keräyspahviin kuin sekajätteeseen, sillä keräyspahvin keräys on edullisempaa ja pahvi pääsee uusiokäyttöön.

Metallijätteen hyötykäyttöarvo on tavallista parempi. Metallijätettä ovat pellit ja metallipurkit. Jätteeksi lopulta päätyvä metalli menee raaka-aineeksi teollisuuteen. Lasipullot ja -purkit tulisi lajitella keräyslasiin, näin ne päätyvät uusien lasituotteiden raaka-aineeksi. Esimerkiksi ikkunalasit ja -peilit eivät kuulu lasinkeräykseen vaan sekajätteeseen.

Erilaiset lamput toimitetaan lamppujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkaromu on kierrätettävä erilliseen SER-keräyspisteeseen. SER tulee sanoista ”sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.” Vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet ovat kemiallisista syistä vaarallisia terveydelle ja ympäristölle ja ne tulee toimittaa paikalliseen vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.