Apua Apua

Rekisterinpitäjä

San Siivous Oy
y-tunnus 2523840-2
Kaasukatu 2, 15520 Lahti
posti@lahtinendigital.dy.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
 • rekrytointi
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • asianomaisen suostumuksella markkinointiin
 • asiakkaan sekä rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja lakivelvoitteen täyttämiseksi. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Sopimuksen tai palvelun täytäntöönpano rajoittuu tai estyy mikäli asianomainen ei luovuta tarvittavia tietoja.

Henkilötietoja voidaan kirjata ja käyttää oikeutetun edun mukaisesti, kun

 • rekisteröity on omasta aloitteestaan yhteydessä
 • käsitellään rekisteröidyn yhteistyökumppanin ja rekisterinpitäjän väliseen liiketoimintaan tai yhteistyöhön liittyviä asioita
 • tavoitellaan sellaisia vastaanottajia, joiden oletetaan perustellusti olevan kiinnostuneita rekisterinpitäjän tuotteista tai palveluista esimerkiksi vastuualueeseen tai työtehtäviin liittyen.

Henkilötietojasi vastaanottavat työnsä ja toimensa perusteella

 • yritys ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjät
 • tilitoimisto ja tilintarkastaja
 • kuljetusyritys
 • verkkosivuston ja verkkokaupan ylläpidosta vastaavat tahot
 • markkinointiyhteistyökumppanit

Säilytämme henkilötietojasi

 • verkkokaupassa viiden vuoden ajan käytön lopettamisesta lukien
 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
 • lakisääteisten velvoitteiden vaatiman ajan
 • kun tieto on käynyt tarpeettomaksi esimerkiksi arvontojen yhteydessä.

Sinulla on oikeus henkilöllisyytesi varmentamisen jälkeen

 • saada tietoosi käsitelläänkö henkilötietojasi
 • tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikaista itseäsi koskevia tietoja
 • oikeus käsittelyn rajaamiseen esimerkiksi kieltämällä käytön markkinoinnissa
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus esimerkiksi markkinointitarkoituksiin
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.