Apua Apua

Käyntiosoite: Kaasukatu 2, 15520 Lahti
Asiakaspalvelu: sini.a@sansiivous.fi
Puhelin:050 436 4448

San Siivous Oy:n tilausehdot koskevat verkkokaupasta tilattuja kotisiivouksia.

Salassapitovelvollisuus
San Siivous Oy:n koko henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. San Siivous Oy ei luovuta mitään asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle.

Hinnoittelu:
Kotisiivous suoritetaan pääsääntöisesti työpareina. Työaika alkaa kohteen pihasta ja päättyy, kun työpari lähtee kohteen pihasta. Työaika veloitetaan henkilötyötuntien mukaisesti eli jos työpari on kohteessa yhden tunnin, velotus on 2 x 1h. Lisäksi siirtymästä eli matkustusajasta veloitetaan matkaveloitus. Palvelun veloitus lasketaan palvelua tilattaessa asiakkaan antamien tietojen mukaan. Asiakkaan on ilmoitettava tilaushetkellä kiinteistön todenmukainen neliömäärä. Siivoustyö tehdään aina sovitun ajan puitteissa. Asiakas hyväksyy hinnoittelun, hyväksyessään tilausehdot.

Siivoustyö ja siivoustarvikkeet:
Siivoustyö suoritetaan arkipäivisin klo 8–16 välisenä aikana. Siivoustyön suorittaminen edellyttää juoksevaa vettä sekä sähköä, ja asiakas on velvollinen järjestämään nämä. Asiakkaan on varmistettava, että kiinteistössä ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia olosuhteita, jotka haittaisivat siivoustyön suorittamista. San Siivous Oy:llä on oikeus peruuttaa sovittu aika, jos työntekijät kokevat kohteessa jotain uhkaavaa. Tällöin San Siivous Oy:llä on kuitenkin oikeus veloittaa asiakkaalta tämän verkkokaupassa hyväksymä hinta. Yritykseltä löytyy tarvittavat välineet ja aineet. Mikäli asiakas on esimerkiksi pahasti allerginen, toivomme käyttöömme asiakkaan oman imurin.
San Siivous Oy tarjoaa myös sosiaalisiin tukipalveluihin kuuluvaa arvonlisäverotonta työtä, joka on suunnattu asiakkaille, jotka eivät pysty itse siivoamaan esimerkiksi korkean iän tai sairauden vuoksi. Tämä velvoittaa erillisen sopimuksen tekoa, eikä siksi ole mahdollinen verkkokaupassa ostetuissa siivouspalveluissa.

Asiakkaan velvollisuudet:
Mikäli asiakas valitsee avaavansa oven siivoojille, on hänen oltava avaamassa ovea silloin, kun siivoojat tulevat paikalle. Siivoojien saapumisessa on 15 minuutin vara viivästykselle. Jos asiakas valitsee avaimien toimituksen toimipisteeseemme, sen tulee tapahtua arkipäivänä 24h ennen siivousta, klo 8.00-15.00 välillä. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisesta hälytysjärjestelmästä ennen siivouksen suorituspäivää, sekä ohjeistaa siivoojia järjestelmän käytöstä. Jos asiakas ei ole antanut ohjeita tai antanut puutteelliset tai virheelliset ohjeet hälytysjärjestelmän käytöstä ja siivoojat vahingossa laukaisevat hälytyksen, asiakas on vastuussa hälytyksen seurauksista sekä siihen liittyvistä kuluista.

Palvelun siirtäminen tai peruminen:
Asiakkaalla on oikeus siirtää tai perua sovittu aika viisi päivää ennen siivousajankohtaa. Siivousajan siirtäminen tai peruminen on tapahduttava kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas päättä perua siivousajan, hyvitetään asiakkaalle palvelumaksu kokonaisuudessaan hyväksyttävässä ajassa (14 vrk). Mikäli siivousajankohtaan on vähemmän kuin viisi päivää, peruminen ei ole mahdollista. Äkillisissä sairaustapauksissa siirtäminen on mahdollista vielä 24h ennen siivousajankohtaa edellyttäen, että asiakas esittää lääkärintodistuksen.
San Siivous Oy:llä on oikeus siirtää siivousajankohta, mikäli aikaisemmin sovittu aika ei sovi. Siivousajan siirtäminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta päästään yhteisymmärrykseen uudesta ajasta.

Ylivoimainen este:
San Siivous Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta siivousajan viivästyksestä tai siirtämisestä. San Siivous Oy pyrkii ylivoimaisen esteen takia pääasiassa siirtämään siivousaikaa. Vasta viimekädessä siivousaika perutaan, ja asiakkaalle hyvitetään palvelumaksu kokonaisuudessaan. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista sopimuksen jälkeistä tapahtumaa, jota San Siivous Oy:llä ei ollut mahdollista ennakoida, esim. lakot, liikenneruuhkat sekä liikenneonnettomuudet.

Reklamaatio:
Jos asiakas on jostain syystä tyytymätön siivouksen laatuun, on hän velvollinen ilmoittamaan tästä asiasta ensi tilassa, 48h tunnin kuluessa. San Siivous Oy:n toimintaperiaatteena on ensisijaisesti korjata aiheellinen reklamaatio käytännössä. Siivoustyön laatua ei katsota puutteelliseksi, jos asiakas ei järjestä siivoustyön suorittamiseen edellyttäviä asioita.

Vahingonkorvaus:
Vahingon sattuessa asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä San Siivous Oy:n työjohtoon. Vahingonkorvaus kohdistuu ainoastaan itse vahingoittuneeseen tuotteeseen, poissulkien siihen liittyvät epäsuorat sekä välilliset vahingot. Vahingonkorvauksessa otetaan huomioon tuotteen ikä, arvo jne.

Sopimuksen voimassaolo:
Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun San Siivous Oy vastaanottaa asiakkaan tilauksen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen:
Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistua tilausehtojen perusteella, voidaan nojautua Suomen lakiin.