Apua Apua

San Siivous Oy:n yleiset sopimusehdot koskevat verkkokaupasta tilattuja kotisiivouksia ja ikkunanpesuja.

San Siivous Oy
Y-tunnus:
2523840-2
Käyntiosoite:
Kaasukatu 2, 15520 Lahti
Asiakaspalvelu: milla@sansiivous.fi

Nämä yleiset sopimusehdot astuvat voimaan 5.5.2022 ja ovat saatavilla San Siivouksen verkkosivuilla. Näillä ehdoilla toimitamme sinulle verkkokapasta tilattuja kotisiivouksia ja ikkunanpesuja.

 1. Palvelumme ja sopimuksen syntyminen

Tarjoamme kotisiivousta ja ikkunanpesuja. Palvelusopimuskokonaisuus muodostuu näistä yleisistä sopimusehdoista, erityisistä ehdoista koskien siivouksen hintaa, laajuutta sekä muita sinun ja meidän sopimia erityisiä ehtoja ja kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Jos näiden yleisten sopimusehtojen ja edellä mainittujen erityisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, erityiset sopimusehdot pätevät.

Meillä on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan sinulle 30 vuorokautta ennen muutettujen yleisten sopimusehtojen voimaantuloa. Jos et hyväksy ehtojen muutosta, sinulla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan meille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimus välillemme syntyy, kun vastaanotamme tilauksesi ja lähetämme vahvistussähköpostin. Kun välillemme on syntynyt sitova sopimus, olemme vastuussa siivouksen suorittamisesta sopimuksen mukaisesti. Sitoudumme huolehtimaan, että siivous suoritetaan ammattimaisesti. Sitoudut siivoukseen ja sopimukseen lähettäessäsi tilauksen meille verkkokaupan kautta tai maksaessasi tilauksen meille.

Siivoustyö suoritetaan arkipäivisin klo 8.00–16.00 välisenä aikana. Meiltä löytyvät tarvittavat välineet ja aineet. Jos olet esimerkiksi pahasti allerginen, toivomme käyttöömme sinun oman imurisi.

Tarjoamme myös sosiaalisiin tukipalveluihin kuuluvaa arvonlisäverotonta työtä, joka on suunnattu asiakkaille, jotka eivät pysty itse siivoamaan esimerkiksi korkean iän tai sairauden vuoksi. Tämä velvoittaa erillisen sopimuksen tekoa, eikä siksi ole mahdollinen verkkokaupassa ostetuissa siivouspalveluissa. Näissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä yllä mainittuun asiakaspalveluun.

 1. Verkkotilauksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa verkkokauppatilaus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (peruutusaika) syytä ilmoittamatta. Jos siivoustyö alkaa pyynnöstäsi ennen peruutusajan umpeutumista, 14 päivän peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun siivous on suoritettu. Jos siivoustyö ei ole alkamassa ennen peruutusajan päättymistä ja haluat käyttää mainittua peruutusoikeutta, lähetä selkeä ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta meille sähköpostilla tai täyttämällä oheinen peruuttamislomake.

Jos peruutat sopimuksen, palautamme kaikki suorittamasi maksut siivouksista, jotka eivät tule toteutumaan peruutuksen vuoksi. Maksut palautetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun saimme tiedon sopimuksen peruuttamisesta. Palautamme maksut käyttäen samaa maksutapaa kuin mitä olit käyttänyt maksaessaan, ellei toisin sovita.

 1. Palvelutilaus ja sen peruutus

Sitoudut siivoukseen ja sopimukseen lähettäessäsi tilauksen meille verkkokaupan kautta tai maksaessasi tilauksen meille. Sopimuksen välillämme katsotaan syntyneen, kun olemme vahvistaneet tilauksesi sähköpostitse.

Sinulla on oikeus siirtää sovittu aika viisi päivää ennen siivousajankohtaa, lähetä tällöin meille sähköpostia asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Äkillisissä sairaustapauksissa siirtäminen on mahdollista vielä 24h ennen siivousajankohtaa edellyttäen, että esität lääkärintodistuksen.

Poikkeustapauksissa me voimme joutua siirtämään siivousajankohtaa, jos aikaisemmin sovittu aika ei sovi. Siivousajan siirtäminen tapahtuu yhteistyössä kanssasi, jotta päästään yhteisymmärrykseen uudesta ajasta.

Jos emme pääse sovittuihin tiloihin siivoamaan sovittuna aikana, palvelumaksu veloitetaan kokonaisuudessaan.

 1. Sopimuksen päättyminen

Sinä voit irtisanoa sopimuksen päättymään edellä mainittuja peruutusaikoja noudattaen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse. Sinulla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos emme suorita sopimuksen mukaisesti siivousta, tällöinkin ilmoita päättämisestä meille kirjallisesti.

Meillä on oikeus irtisanoa sopimus, jos laiminlyöt palvelumaksun. Meillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos on ilmeistä, että sinulla on aikomus rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa. Meillä on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus ja lopettaa siivouspalvelun tarjoaminen ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.

 1. Salassapito

Me siivoustyön suorittajat sitoudumme olemaan paljastamatta mitään tietoomme tulleita seikkoja sinusta tai henkilökohtaisista olosuhteistasi. Emme luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille paitsi sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden osallistuminen siivouksen suoritukseen on välttämätöntä. Meillä on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakastietoja silloin, kun laki, asetus tai toimivaltaisen viranomaisen määräys sitä edellyttää.

 1. Tietosuoja

Henkilötietojasi käsitellään lakien sekä tietosuoja- ja evästepolitiikkamme mukaisesti. Tietosuoja- ja evästepolitiikka on luettavissa verkko-osoitteessa https://sansiivous.fi/tietosuojaseloste/

 1. Maksaminen ja maksuehdot

Siivouksen veloitus lasketaan tilauksessa antamiesi tietojen perusteella. Jos ilmenee, että antamasi tiedot, joiden perusteella veloitus lasketaan, ovat jollakin tavalla virheelliset (esimerkiksi asunnon tai tilojen koko on ilmoitettu virheellisesti), veloitusta korjataan meidän ja sinun keskinäisellä sopimuksella siivousta koskevan hinnaston mukaisesti. Saatat olla oikeutettu kotitalousvähennykseen. Lisätietoja ja ohjeita kotitalousvähennykseen liittyen verottajalta (www.vero.fi).

 1. Hinnat ja laskutus

Siivouksen hinnat ovat verkkosivuillamme kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, ellei ole toisin ole sovittu. Hyväksyt hinnoittelun, kun hyväksyt tilausehdot ja maksat siivouksesta tilauksen yhteydessä. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron.

Suoritamme siivouksen pääsääntöisesti työpareina. Työaika alkaa kohteen pihasta ja päättyy, kun lähdemme kohteen pihasta. Työaika veloitetaan henkilötyötuntien mukaisesti, esim. jos työpari on kohteessa yhden tunnin, velotus on kaksi tuntia (2 x 1 h). Siivoojamme kulkevat ensisijaisesti pareittain. Matkakulut laskemme tilauksen yhteydessä toimitus -kohdassa. Huomaathan, että matkakulujen osuudesta et saa kotitalousvähennystä.

Maksat siivouksesta tilauksen yhteydessä Klarnan joustavilla maksutavoilla. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan sinulle kirjallisesti 30 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa. Sitoudumme palauttamaan sinulle täyden hinnan suorittamattomista palveluista, jos emme pysty toimittamaan tilattua siivousta.

 1. Asiakkaan osallistuminen

Paras siivouksen lopputulos edellyttää, että autat meitä hieman. Sinun on annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka meidän on otettava huomioon siivouksessa. Siivouksen mahdollistamiseksi sinun on kohtuulliseksi katsottavissa määrin siirrettävä pois irralliset tavarat ennen siivousta, ja siivottavien tilojen on oltava niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa.

Sinun on varmistettava, että siivoojilla on pääsy siivottaviin tiloihin tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos valitset avaavasi oven siivoojille, on sinun oltava avaamassa ovea silloin, kun siivoojat tulevat paikalle. Siivoojien saapumisessa on 15 minuutin vara viivästykselle. Jos valitset avaimien toimituksen toimipisteeseemme, sen tulee tapahtua arkipäivänä 24 h ennen siivousta, klo 8.00–15.00 välillä.

Sinun on ilmoitettava mahdollisesta hälytysjärjestelmästä ennen siivouksen suorituspäivää sekä ohjeistaa siivoojia järjestelmän käytöstä. Jos et ole antanut ohjeita tai olet antanut puutteelliset tai virheelliset ohjeet hälytysjärjestelmän käytöstä ja siivoojat vahingossa laukaisevat hälytyksen, olet vastuussa hälytyksen seurauksista sekä siihen liittyvistä kuluista.

Olemme ammattilaisia ja toimimme sen mukaisesti. Toteutamme palvelun sovitussa ajassa. Siivoustyön suorittaminen edellyttää juoksevaa vettä sekä sähköä – niiden järjestäminen on vastuullasi. Siivoojalla tulee olla myös mahdollisuus käyttää wc:tä.

Sinun tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat siivoojalle vaaraa tai haittaisivat siivoustyön suorittamista. Meillä on oikeus peruuttaa sovittu aika, jos siivoojalla on riittävä syy uskoa, että siivouksen suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Jos siivousta ei voida suorittaa sinusta johtuvasta syystä, veloitamme palvelumaksun kokonaisuudessaan.

 1. Huomautukset, viivästykset ja puutteet

Mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä asiakaspalveluun viipymättä, 48 h tunnin kuluessa siivouksesta joko kirjallisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Meidän toimintaperiaatteenamme on ensisijaisesti korjata aiheelliset puutteet käytännössä.

Palvelu voi olla puutteellinen, jos siivousta ei suoriteta siten kuin sinun on oikeus odottaa ammattimaiselta siivouspalvelulta ja siten kuin muuten on sovittu. Siivous ei ole kuitenkaan puutteellinen, jos poikkeama johtuu sinusta esim., et ole antanut kohdassa 9 tarkoitettuja tietoja. Tee reklamaatio kohtuullisessa ajassa tai viimeistään 48 h tunnin kuluessa siitä, kun olet huomannut tai sinun olisi pitänyt huomata puute. Toimita meille tarvittavat tiedot ja mahdollisesti todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai puutteista

Jos siivouksessa on selkeästi puutteita, voit vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Jos siivouksessa todetaan puutteita, meillä on oikeus korjata puutteet, jos se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Jos emme pysty korjaamaan puutteita, voimme antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta siivouksesta. Jos todetaan, että siivouksessa ei ole puutteita, voimme veloittaa meille asiasta aiheutuneet kulut.

Viivästyminen on kyseessä, jos siivousta ei suoriteta sopimassa ajassa. Emme ole vastuussa viivästymisestä, jos viivästys johtuu sinusta, esim. osallistumattomuudestasi. Viivästystapauksessa voit vaatia siivoustyön tai sopimuksen purkua ja asiaan kuuluvia korvauksia. Voit purkaa sopimuksen, jos emme ole suorittaneet siivousta sovittuna ajankohtana. Jos toivot siivouksen suorittamista viivästyksestä huolimatta, sinulla ei ole oikeutta purkaa sopimusta. Jos jo ennen siivouksen suorittamista tai valmistumista on selvää, että siivous ei onnistu ilman sellaista viivästystä, joka oikeuttaa sinun purkamaan sopimuksen, voit purkaa sopimuksen ennen siivouksen valmistumista.

Ilmoita meille mahdollisista epäillyistä varkaustapauksista mahdollisimman pian.

 1. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Jos huomaat, että siivouksen yhteydessä on sattunut vahinko, ota meihin mahdollisimman pian yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Korvaamme vahingoittuneen tavaran, emme epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Vahingonkorvauksessa otetaan huomioon tuotteen ikä, arvo jne.

Jos vahinko on aiheutunut esteestä, johon emme ole voineet vaikuttaa tai jota emme kohtuudella ole voineet sopimuksen voimassaoloaikana ennakoida tai jonka seurauksia emme ole voineet kohtuudella ehkäistä tai välttää, meillä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta. Meillä on yritystoiminnan vastuuvakuutus. Kumulatiivinen kokonaisvastuu sopimuksen osalta, vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on enintään vastuuvakuutuksemme suuruinen.

 1. Ylivoimainen este

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta siivousajan viivästyksestä, siirtämisestä tai suorittamatta jättämisestä. Pyrimme ylivoimaisen esteen takia pääasiassa siirtämään siivousaikaa. Vasta viimekädessä peruutamme siivousajan ja hyvitämme palvelumaksun kokonaisuudessaan. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista sopimuksen jälkeistä tapahtumaa, johon emme voineet vaikuttaa tai jota meidän ei ollut mahdollista ennakoida, välttää tai estää, esim. lakot, liikenneruuhkat sekä liikenneonnettomuudet.

 1. Riitojen ratkaiseminen

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin sopimusehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset kanssasi sovinnollisesti neuvottelemalla. Jos emme kanssasi pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, voit hakea asiaan ratkaisua kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi).

 

Peruuttamislomake

Jos haluat peruuttaa tämän sopimuksen, täytä ystävällisesti seuraavat tiedot ja palauta lomake sähköpostitse asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme kuittaa peruutuksesi pikimmiten.

San Siivous Oy
Y-tunnus:
2523840-2
Käyntiosoite:
Kaasukatu 2, 15520 Lahti
Asiakaspalvelu: milla@sansiivous.fi

Täten peruutan seuraavan San Siivous Oy:n palveluiden tarjoamisesta tehdyn sopimuksen.

Tilauspäivämäärä:

Tilausnumero:

Tilaajan nimi:

Tilaajan osoite: