Apua Apua

San Siivous tekee siistiä jälkeä moneen lähtöön perehtyen asiakkaan tarpeeseen. Kiinteistön käyttötarkoituksia on monia asumisesta yritystoimintaan, mikä tarkoittaa erilaisia työmenetelmiä myös siivouksen osalta. Asuinympäristössä tyypillisiä kohteita ovat porrassiivous, saunat, kerhotilat, varastot ja muut asunto-osakeyhtiön yleiset tilat parkkihallia myöten. Yrityskiinteistöissä huomiota kiinnitetään etenkin asiakaspalvelu ja aulatiloihin, mutta toiminnan luonteesta riippuen yrityspuolella löytyy paljon eri tason siivoustarpeita esimerkiksi tuotannon tiloista. Tilojen puhtaanapitoon laaditaan kattava siivousohjelma tarpeesi laajuisena. Pintamateriaalien ja ympäristöolosuhteiden kirjo on laaja, mikä edellyttää siivoojilta asiantuntemusta sekä perehtymistä asiakkaan toimintaympäristöön ja valmistajien hoito-ohjeisiin. San Siivous on mukana suunnitelmallisessa asumisviihtyvyyden ja kiinteistön arvon ylläpidossa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • porrassiivous
 • käytäväsiivous
 • ikkunanpesu
 • lattian peruspesu
 • lattiavahaus
 • kiinteistösiivous
 • asunto-osakeyhtiön siivous
 • parkkihallin siivous
 • yleisten tilojen siivous
 • saunatilojen siivous
 • varaston siivous
 • ylläpitosiivous
 • yleissiivous
 • ylätasojen siivous
 • kaapelikiskojen siivous
 • valokiskojen siivous
 • erikoissiivous
 • tekstiilien höyrypesu
 • tekstiilien painehuuhtelu

Porrassiivoukset asunto-osakeyhtiöille

Porraskäytävät ovat asunto-osakeyhtiön käytetyin ja nopeiten likaantuva tila. Pinnat joutuvat kovalle rasitukselle, mikä vaatii oikeanlaisia menetelmiä niin puhtaanapidon kuin ylläpidon näkökulmasta. Lattioiden imuroinnit, peruspesut ja lattiavahaukset kuluvat normaaliin lattiahuoltoon vuodenajat huomioiden. Asiallisesti hoidetussa taloyhtiössä siisteyttä vaalitaan ulko-ovelta lähtien ehkäisten lian leviämistä pidemmälle portaikkoihin. Jatkuvaa huolenpitoa vaativat lattia- ja lasipinnat, katkaisijat, ovenkahvat, kaiteet, hissit sekä toisinaan seinä- ja kattopinnat, lämpöpatterit ja valaisimet. Joskus epäasiallinen toiminta ja hygienia yleisissä tiloissa vaativat säännönmukaisista tehtävistä poikkeavaa reagointia.

Taloyhtiön saunatilojen siivous

Ahkerassa käytössä olevat saunatilat vaativat siistin ympäristön lisäksi hygienian ylläpitoa. Oikein siivottu saunatila oheistiloineen lisää käyttömukavuutta ja pidentää pintojen käyttöikää. Palveluumme voi yhdistää myös hygieniatuotteiden toimitukset.

Varastojen ja parkkitilojen siivous

San Siivouksella on osaamista ja tekniikkaa pölyä sitoviin menetelmiin. Harvemmin siivottaviin kohteisiin ennättää kertyä epäpuhtauksia joskus runsaastikin, mikä tulee ehdottomasti ottaa huomioon puhtauden- ja pölynhallinnassa. Pölyä sitovat menetelmät ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi parkkihalleissa, joihin kertyy runsaasti pölyäviä maa-aineksia ja ilmaan noustessaan ilmanlaadun kannalta ei toivottuja epäpuhtauksia kulkuneuvoista.

Yläpölyjen poisto on turvallisuuskysymys

Yläpölyjen poisto kaapeli- ja valokiskoista sekä putkistoista on tarpeellinen siivoustoimenpide kaikissa tiloissa. Pölyjen poisto vaikuttaa sisäilman laatuun ja sitä kautta tilaa käyttävien hyvinvointiin. Pölyjen poisto on tarpeen myös paloturvallisuuden vuoksi. Yläpölyjen poistoväli määräytyy käyttöympäristön mukaan ja se tulee ottaa siivoussuunnitelmassasi huomioon säännöllisenä toimenpiteenä. Pöly pinttyy helposti ja muuttuu ajan myötä vaikeasti poistettavaksi.

Yrityskiinteistön siivous

Kiinteistösiivous voidaan lukea toimitilasiivousten alle, mutta kiinteistöä voidaan pitää toimitilaa laajempana kohteena tai toiminnan kannalta erilaisena kokonaisuutena. Ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja kokonaan tai osittain, kiinteistön käyttäjinä saattaa olla useita yrityksiä tai palveluvaatimukset ovat tavanomaista laajemmat. San Siivous on nimensä mukaisesti erikoistunut siivousalaan, mutta yhteistyömme kiinteistöhuoltoyritys Totopro Oy:n kanssa mahdollistaa siivousta laajemman palvelukokonaisuuden.